martes, 31 de enero de 2012

Silence must be heard,

    noise 
should 
be 
o b s e r v e d.

No hay comentarios:

Publicar un comentario